Dlaczego my?


PORÓWNANIE TECHNOLOGII

Domy drewniane Domy murowane Domy prefabrykowane żelbetowe Opis
Trwałość średnia dobra bardzo dobra Ściany żelbetowe są odporne na upływ czasu, nie dochodzi jak w ścianach murowanych do pęknięć i kruszenia tynku lub degradacji biologicznej.
Wytrzymałość niska średnia bardzo dobra ściany żelbetowe mają nośność do 1200kN/m, drewniane około 100kN/m, murowane 200kN/m.
Pojemność cieplna niska średnia bardzo dobra Domy Baumat latem wolno się nagrzewają, zimą wolno tracą ciepło. Wynika to z własności fizycznych żelbetu.
Izolacyjność akustyczna niska dobra bardzo dobra Trójwarstwowe ściany żelbetowe są najskuteczniejszą barierą akustyczną w budownictwie, podobnie jak masywne, żelbetowe stropy.
Komfort cieplny na poddaszu niska niska bardzo dobra Latem poddasze żelbetowe nie przegrzewa się.
Izolacyjność termiczna niezależne od technologii niezależne od technologii niezależne od technologii Izolacyjność zależy od indywidualnego projektu (rodzaju izolacji, stopnia eliminacji mostków cieplnych i odzysku ciepła). W domach Baumat rodzaj izolacji spełnia najnowsze wymogi, mostki cieplne są maksymalnie ograniczone, płyta fundamentowa otoczona jest ze wszystkich stron styropianem, dostępna jest rekuperacja.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000203203, NIP PL 554-023-32-88, BDO: 000065328, kapitał zakładowy 2.449.102,92 PLN 

Biuro zarządu:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Biuro finansowe:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Sprzedaż:

tel: + 48 509 839 098

e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Faktury:

e-mail: faktury@baumat.com.pl

Jeżeli masz uwagi napisz: uwagi@baumat.com.pl