Prefabrykowane domy modułowe

DOM N°1 z poddaszem użytkowym

powierzchnia użytkowa: 129m²

Panele słoneczne

Panele fotowoltaiczne są zamontowane na jednej połaci dachu. Standardowa moc wynosi 9 kWp.
Po zakupie domu możliwe jest uzyskanie dotacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Projekt

Dostarczamy PROJEKT TYPOWY.
Adaptacja projektu na potrzeby konkretnej działki oraz wszelkie działania mające na celu zdobycie pozwolenia na budowę leżą po stronie Klienta.

Instalacje

W standardzie proponujemy ogrzewanie elektryczne kablami grzewczymi z wykorzystaniem betonu jako płyty grzewczej.

WIĘCEJ

Na indywidualne życzenie możemy wykonać powietrzną pompę ciepła

Powyższe zapewnia:

 • niskie koszty ogrzewania
 • brak konieczności składowania opału;
 • samowystarczalność;
 • cichą pracę;
 • chłodzenie latem przy użyciu energii z fotowoltaiki (przy zastosowaniu pompy ciepła)

Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) zapewnia:

 • wymianę zużytego powietrza na świeże zewnętrzne.
 • oczyszczanie z kurzu i alergenów
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię przy ogrzewaniu

Fundamenty

Płyta fundamentowa otoczona izolacją gr. 20cm w sposób eliminujący mostki cieplne wykonywana jest przez Baumat.

Ściany

Warstwy:

 • żelbetowa konstrukcja nośna;
 • izolacja;
 • warstwa elewacyjna żelbetowa (gładka, trwała i odporna na upływ czasu);

U=0,198 W/m2*K
Ściany są gładkie, nie wymagają tynków. W zależności od aranżacji pomieszczeń mogą pozostać betonowe. Prace malarskie po stronie Inwestora.
Ściany działowe nie są objęte prefabrykacją.

WIĘCEJ

Strop

Płyta żelbetowa pełna o wysokiej izolacyjności akustycznej wraz z ogrzewaniem podłogowym.

Dach

Konstrukcja żelbetowa o wysokiej odporności pożarowej. Powierzchnia od spodu jest gładka, odciskana w formie stalowej i zdatna do malowania bez tynków.
U=0,198 W/m2*K

Stolarka

Okna trzyszybowe, w ramie pcv w kolorze ramy wybranym przez klienta.
Okna parteru sięgają do posadzki za wyjątkiem okna w kuchni.
Ug=0,5

Budowa w 3 tygodnie


Prefabrykaty betonowe - wytrzymałe i ognioodporne


Okna trzyszybowe


Energooszczędny


Ściany trójwarstwowe (beton-styropian-beton)


Rekuperacja


Wysoka izolacyjność akustyczna

Dach z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9kWp

Duża pojemność cieplnaSystem DOMY SOLARNE

Opis systemu

DOMY SOLARNE firmy BAUMAT® to system szybkiego wznoszenia budynków jednorodzinnych. Jest to system obejmujący grupę konkretnych rozwiązań budynków, które wyróżniają się następującymi wspólnymi cechami:

 • wykonane są w technologii żelbetowej prefabrykowanej, co ogranicza działania na placu budowy do montażu elementów prefabrykowanych i umożliwia realizację budowy nawet w czasie 3 tygodni;
 • ściany są prefabrykowane jako trójwarstwowe (warstwa nośna – izolacja termiczna – warstwa elewacyjna);
 • dachy są wykonywane jako żelbetowe dwupołaciowe i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów konstrukcyjnych; dachy wyposażane są w warstwy izolacji termicznej i wykończenia;
 • bezpośrednio po montażu i drobnych pracach wykończeniowych domy są w stanie deweloperskim (za wyjątkiem ścian działowych i schodów wewnętrznych, które w założeniu nie są prefabrykowane i nie są traktowane jako element systemu);
 • wyposażone są w stolarkę okienną i drzwiową spełniającą wysokie standardy izolacyjności termicznej;
 • budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje, w tym w instalację fotowoltaiczną montowaną na dachu oraz pompę ciepła (opcjonalnie).
 • przewidziana jest współpraca instalacji i elementów wyposażenia budynków z inteligentnymi systemami sterowania

Firma BAUMAT® w ramach systemu DOMY SOLARNE zapewnia wykonanie, dostarczenie na plac budowy oraz montaż następujących elementów:

 • fundamentów w postaci płyt fundamentowych z warstwą izolacji termicznej;
 • ścian zewnętrznych żelbetowych warstwowych, wyposażonych w stolarkę budowlaną;
 • stropów żelbetowych pełnych;
 • dachu żelbetowego;
 • instalacji wewnętrznych w tym instalacji fotowoltaicznej oraz związanej z funkcjonowaniem pompy ciepła (opcjonalnie).

Zastosowana w systemie DOMY SOLARNE technologia żelbetowa prefabrykowana daje wiele korzyści, spośród których należy wymienić:

 • istotne skrócenie czasu realizacji budowy;
 • wyższa jakość, trwałość i dokładność wymiarowa poszczególnych elementów i gotowego budynku;
 • brak konieczności wykonywania warstw wykończeniowych;
 • duża odporność konstrukcji na działanie ognia;
 • masywność elementów konstrukcyjnych zapewniająca dobrą izolacyjność akustyczną przegród oraz możliwość akumulacji ciepła; Przy zastosowaniu technologii prefabrykowanej nie bez znaczenia jest również możliwość bardzo dużego ograniczenia tradycyjnych robót budowlanych i wykonania jedynie niezbędnych robót ziemnych i przygotowawczych do posadowienia budynku oraz wykorzystania ekip montażowych, wykonujących swoją pracę w ciągu kilku – kilkunastu dni.Każdy z oferowanych typów domów obejmuje rozwiązania w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, a także aranżacji wnętrz (jako propozycja).

Przygotowania po stronie zamawiającego

Przed dostarczeniem i montażem domu konieczne jest przeprowadzenie przez Zamawiającego działań przygotowawczych obejmujących:

 • Dopełnienie właściwych dla danej inwestycji wymagań formalno-prawnych, administracyjnych, itp.
 • Przygotowanie terenu, na którym zostaną zamontowane moduły, w tym: - doprowadzenie instalacji przesyłających niezbędne media, - niwelacja terenu do poziomu docelowego, - w strefie pod montowanymi modułami zapewnienie podłoża niewysadzinowego o nośności obliczeniowej nie mniejszej niż 100 kPa, - wykonanie warstwy tzw. "chudego" betonu oraz ułożenie izolacji przwciwwilgociowej.
 • Zapewnienie możliwości dojazdu środków transportu wykorzystywanych do przewozu elementów budynku oraz możliwości ich rozładunku przy pomocy dźwigu. W szczególności należy zapewnić drogi dojazdowe o odpowiedniej nośności oraz przestrzeń umożliwiającą manewrowanie środków transportu.

Zalety wyboru domu solarnego firmy Baumat®

 • nowoczesny design;
 • bardzo szybki czas realizacji budowy domu w stanie deweloperskim;
 • wysoka jakość wykonania oraz trwałość budynków;
 • uniezależnienie się od zmiennych kosztów materiałów budowlanych i robocizny;
 • duże ograniczenie zapotrzebowania na energię, wynikające z bardzo korzystnych parametrów cieplno-wilgotnościowych budynków oraz z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła - opcjonalnie)
 • niewielka liczba i krótki czas pracy osób realizujących budowę (ekip budowlanych);
 • najwyższa odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne;
 • niskie koszty utrzymania i konserwacji;
 • niepalność konstrukcji;
 • możliwość dowolnej aranżacji wnętrza domu.

Cena obejmuje

Konstrukcja, izolacje, stolarka w ścianach zewnętrznych.
Od fundamentów po dach.
Instalacje.
Wszystko co potrzebne do mieszkania.
Technologia energooszczędnego domu.
Ogrzewanie podłogowe, dach solarny o mocy 9kWp.
Rozwiązania zapewniające niskie nakłady eksploatacji i ograniczające mostki cieplne.
Trwała konstrukcja.
Gładkie ściany i sufity nadające się do malowania bez tynków i gładzi.
Odciskane w formie stalowej.
Szybki montaż.
W 3 tygodnie stan deweloperski.

Poza zakresem

Ściany działowe. Klient zleca je samodzielnie w technologii tradycyjnej razem z ewentualnymi własnymi zmianami kształtu pomieszczeń.
Schody

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000203203, NIP PL 554-023-32-88, BDO: 000065328, kapitał zakładowy 2.449.102,92 PLN 

Biuro zarządu:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Biuro finansowe:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Sprzedaż:

tel: + 48 509 839 098

e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Faktury:

e-mail: faktury@baumat.com.pl

Jeżeli masz uwagi napisz: uwagi@baumat.com.pl