DOMY SOLARNE - DOM N°1

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 129,18m2SYSTEM DOMY SOLARNE

OPIS SYSTEMU

DOMY SOLARNE firmy BAUMAT® to system szybkiego wznoszenia budynków jednorodzinnych. Jest to system obejmujący grupę konkretnych rozwiązań budynków, które wyróżniają się następującymi wspólnymi cechami:

 • wykonane są w technologii żelbetowej prefabrykowanej, co ogranicza działania na placu budowy do montażu elementów prefabrykowanych i umożliwia realizację budowy nawet w czasie 3 tygodni;
 • ściany są prefabrykowane jako trójwarstwowe (warstwa nośna – izolacja termiczna – warstwa elewacyjna);
 • dachy są wykonywane jako żelbetowe dwupołaciowe i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów konstrukcyjnych; dachy wyposażane są w warstwy izolacji termicznej i wykończenia;
 • bezpośrednio po montażu i drobnych pracach wykończeniowych domy są w stanie deweloperskim (za wyjątkiem ścian działowych i schodów wewnętrznych, które w założeniu nie są prefabrykowane i nie są traktowane jako element systemu);
 • wyposażone są w stolarkę okienną i drzwiową spełniającą wysokie standardy izolacyjności termicznej;
 • budynki są wyposażane we wszystkie niezbędne instalacje, w tym w instalację fotowoltaiczną montowaną na dachu oraz w pompę ciepła;
 • przewidziana jest współpraca instalacji i elementów wyposażenia budynków z inteligentnymi systemami sterowania;

Firma BAUMAT® w ramach systemu DOMY SOLARNE zapewnia wykonanie, dostarczenie na plac budowy oraz montaż następujących elementów:

 • fundamentów w postaci płyt fundamentowych z warstwą izolacji termicznej;
 • ścian zewnętrznych żelbetowych warstwowych, wyposażonych w stolarkę budowlaną;
 • stropów żelbetowych pełnych;
 • dachu żelbetowego;
 • instalacji wewnętrznych w tym instalacji fotowoltaicznej oraz związanej z funkcjonowaniem pompy ciepła.

Zastosowana w systemie DOMY SOLARNE technologia żelbetowa prefabrykowana daje wiele korzyści, spośród których należy wymienić:

 • istotne skrócenie czasu realizacji budowy;
 • wyższa jakość, trwałość i dokładność wymiarowa poszczególnych elementów i gotowego budynku;
 • brak konieczności wykonywania warstw wykończeniowych;
 • duża odporność konstrukcji na działanie ognia;
 • masywność elementów konstrukcyjnych zapewniająca dobrą izolacyjność akustyczną przegród oraz możliwość akumulacji ciepła; Przy zastosowaniu technologii prefabrykowanej nie bez znaczenia jest również możliwość bardzo dużego ograniczenia tradycyjnych robót budowlanych i wykonania jedynie niezbędnych robót ziemnych i przygotowawczych do posadowienia budynku oraz wykorzystania ekip montażowych, wykonujących swoją pracę w ciągu kilku – kilkunastu dni.Każdy z oferowanych typów domów obejmuje rozwiązania w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, a także aranżacji wnętrz (jako propozycja).

PRZYGOTOWANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Przed dostarczeniem i montażem domu konieczne jest przeprowadzenie przez Zamawiającego działań przygotowawczych obejmujących:

 • Dopełnienie właściwych dla danej inwestycji wymagań formalno-prawnych, administracyjnych, itp.
 • Przygotowanie terenu, na którym zostaną zamontowane moduły, w tym: - doprowadzenie instalacji przesyłających niezbędne media, - niwelacja terenu do poziomu docelowego, - w strefie pod montowanymi modułami zapewnienie podłoża niewysadzinowego o nośności obliczeniowej nie mniejszej niż 100 kPa, - wykonanie warstwy tzw. "chudego" betonu oraz ułożenie izolacji przwciwwilgociowej.
 • Zapewnienie możliwości dojazdu środków transportu wykorzystywanych do przewozu elementów budynku oraz możliwości ich rozładunku przy pomocy dźwigu. W szczególności należy zapewnić drogi dojazdowe o odpowiedniej nośności oraz przestrzeń umożliwiającą manewrowanie środków transportu.

ZALETY WYBORU DOMU SOLARNEGO FIRMY BAUMAT®:

 • nowoczesny design;
 • bardzo szybki czas realizacji budowy domu w stanie deweloperskim;
 • wysoka jakość wykonania oraz trwałość budynków;
 • uniezależnienie się od zmiennych kosztów materiałów budowlanych i robocizny;
 • duże ograniczenie zapotrzebowania na energię, wynikające z bardzo korzystnych parametrów cieplno-wilgotnościowych budynków oraz z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła);
 • możliwość prowadzenia inteligentnych systemów sterowana (dom inteligentny);
 • niewielka liczba i krótki czas pracy osób realizujących budowę (ekip budowlanych);
 • najwyższa odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne;
 • niskie koszty utrzymania i konserwacji;
 • niepalność konstrukcji;
 • możliwość dowolnej aranżacji wnętrza domu.Cena domu obejmuje również wykonanie łazienki na parterze oraz pomieszczenia techniczno- gospodarczego. Ściany tych pomieszczeń wykonane są z betonu odpornego na działanie wody, na tyle gładkiego, że pokrycie ich farbami ceramicznymi może zastąpić stosowanie tradycyjnej glazury. Dzięki temu łazienka nie wymaga długotrwałych prac wykończeniowych oraz staje się przyjazna cenowo, nie tracąc swych walorów estetycznych. Ściany są bardzo cienkie - 8cm, a nie jak w przypadku budowli tradycyjnej - 15cm. Zwiększa to metraż pomieszczeń. Dodatkowym walorem jest wysoka izolacyjność akustyczna ścian żelbetowych

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000203203, NIP PL 554-023-32-88, BDO: 000065328, kapitał zakładowy 2.449.102,92 PLN 

Biuro zarządu:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Biuro finansowe:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Sprzedaż:

tel: + 48 607 811 462

e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Faktury:

e-mail: faktury@baumat.com.pl

Jeżeli masz uwagi napisz: uwagi@baumat.com.pl

Napisz do nas