Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Location:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • English

Category Archives: House building

KV KVIBERG 3

Location: Göteborg, Sweden Location: Lomma, Sweden Two apartment buildings: design, production of prefabricated elements, delivery and assembly of structural elements.
More

LOMMA 25:69

Location: Göteborg, Sweden Location: Lomma, Sweden Apartment building: Design, manufacturing and delivery
of prefabricated elements necessary to perform a multi-family building. [gallery size="medium" ids="2546,2545"]
More

TROLLBERGET

Location: Halmstad, Szwecja Three five-storey residential houses: Design, manufacturing and delivery of structural elements of a building. [gallery size="medium" ids="2552,2551,2550,2549"]
More