Contact

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000203203, NIP PL 554-023- 32-88, kapitał zakładowy
1.200.019,92 PLN

tel. +48 52 51 61 61 0

Management Office:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Financial Office:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Sales Department:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

You can write Your comments here: uwagi@baumat.com.pl