Contact

Baumat Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000203203, NIP PL 554-023-32-88, kapitał zakładowy 2.449.102,92 PLN

Management Office:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Financial Office:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Sales Department:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

You can write Your comments here: uwagi@baumat.com.pl