Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Location:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

PREFABRICATED PLATFORMS

Start-perony

Platforms elements produced by us are prefabricates of high quality that are suitable for use immediately after the assembly.

The top slab is made of white precast concrete of non-slip surface which ensures safety (upper part of the precast can have any non-slip surface and colour). This design allows to give up painting or the other designation of a safety belt located directly on the tracks.

Precast shape allows to put any kind of platform installations under the platform board that are not visible. Moreover, it is a safety zone in case of human intrusion on the tracks.

Below are the technical parameters of the standard item:

  • mass element - 2,12t;
  • length = 2,0m;
  • height = 1,4m;
  • width = 0,91m;
  • concrete class C35 / 45 (any color dyed)
  • AIIIN steel.

Possible modifications of the elemen's length and the execution of all kinds of closure.