Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Location:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

PREFABRICATED STAIRS

nowe-schody

Baumat provides comprehensive services in the design and manufacture of both standard and custom precast concrete stairs.

Stairs and landings

Special molds for the production stairs allow you to meet most customer requirements and expect customer quickly and economically.
We make individual projects and forms in the case of complicated and unusual shapes.

Application

Precast concrete stairs can be used in most commercial and residential projects. With the high quality and good technical parameters they can be an alternative for stairs of wooden structures.

Advantages

Precast concrete stair systems offer many advantages for architects and users.

Belong to them:

  • fast, simple installation
  • do not require time-consuming and costly formwork,,
  • durability and reliability,,
  • low maintenance,
  • organic structure including the ability to recycle,
  • flame retardant,
  • excellent noise reduction.