Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Location:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

STRUCTURAL ELEMENTS

Start-elementy-konstrukcyjne

Wherever we care about time and the quality of the item - prefabrication is a great way to ensure these conditions.

In the current period, when the construction is carried out at a dizzying pace, with high quality control of used items and products - prefabrication and building elements has become a requirement of time. "Today" prefabrication - produced by our company - are elements of modern high quality finishes, delivered on time - for each building - with a complete assembly documentation.

The production technology and the materials used allow for the production of structural precast elements of any shape and high surface quality. Such elements after the installation are ready for operation. In practice, this means limiting the traditional construction work to a minimum, and the construction carried out in this way, "grow like mushrooms after a rain."