Kontakt

Baumat Sp. z o.o.

ul. Ernsta Petersona 9,
85-862 Bydgoszcz

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000203203, NIP PL 554-023- 32-88, kapitał zakładowy
1.200.019,92 PLN

tel. +48 52 51 61 61 0

Biuro zarządu:
e-mail: biuro@baumat.com.pl

Biuro finansowe:
e-mail: finanse@baumat.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: sprzedaz@baumat.com.pl

Jeżeli masz uwagi napisz: uwagi@baumat.com.pl