Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Lokalizacja:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

czym się zajmujemy?

Lata doświadczeń i wdrażania innowacyjnych technologii oraz tysiące zrealizowanych projektów sprawiły, że dzisiaj możemy zaoferować naszym klientom całkowitą kompleksowość realizacji. Firma Baumat oferuje realizację budynków jedno i wielorodzinnych - od opracowania projektów budowlanych, wykonawczych, doradztwa technicznego po realizację, dostawę i montaż elementów prefabrykowanych lub gotowych modułów. Wykonujemy osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz domy jednorodzinne w całej Polsce i krajach europejskich.

Wsparcie projektowe

Oferujemy kompleksową realizację projektów budowlanych i warsztatowych. Prowadzimy

efektywną koordynację projektową za pomocą systemu BIM, Apricon i Byggnet

Produkcja

Specjalizujemy się w technologii budowy z wielkowymiarowych prefabrykowanych elementów żelbetowych. Uprzemysłowienie wszystkich etapów realizacji obiektów, wpływa na skrócenie czasu budowy i ograniczenie robót wykończeniowych.

transport

Organizujemy dostawy naszych elementów w Europie drogą lądową i morską.

Montaż

Montaż naszych elementów niezależny jest od warunków atmosferycznych. Wykonywany prosto z samochodów redukuje składowiska materiałów budowlanych wpływa na ograniczenie ilości podwykonawców i znaczne skrócenie czasu budowy.


kreatywność produkcyjna

Nie ograniczamy swobody twórczej architektów, ponieważ nasz system cechuje otwartość funkcjonalno-architektoniczna.

Nasze rozwiązania wpływają na ograniczenie ilości podwykonawców i dostawców!