Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Lokalizacja:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

Elementy konstrukcyjne

Start-elementy-konstrukcyjne

Wszędzie gdzie zależy nam na czasie i jakości elementu - prefabrykacja jest doskonałym sposobem zapewnienia tych warunków.

W obecnym okresie, kiedy budowy prowadzone są w zawrotnym tempie, przy dużej kontroli jakości użytych elementów i produktów - prefabrykacja konstrukcji i elementów budowlanych stała się wymogiem czasu. "Dzisiejsze" prefabrykaty - produkowane przez naszą firmę - to elementy nowoczesne o wysokiej jakości wykończenia, dostarczane na czas - na każdą budowę - z pełną dokumentacją montażową.

Technologia produkcji i stosowane materiały pozwalają na produkcję konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych o dowolnych kształtach i wysokiej jakości powierzchni. Takie elementy po zamontowaniu są gotowe do eksploatacji. W praktyce oznacza to ograniczenie tradycyjnych robót budowlanych do minimum, a budowy realizowane w ten sposób "rosną jak grzyby po deszczu".