Kominy prefabrykowane

Start-kominy-prefabrykowane

Kominy Baumat przeznaczone są do: kominków, pieców (gazowych, olejowych, na paliwo stałe) oraz do wykonywania przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanych. Elementy kominowe zaprojektowano w wymiarach pozwalających na łączenie ich w grupy i stosowanie na wielu kondygnacjach. Dzięki temu znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym oraz wielorodzinnym.

KOMIN SPALINOWY TYP K1

ZASTOSOWANIE

1. Zastosowanie w kotłach gazowych, olejowych i na paliwo stałe

2. Wkład komina przystosowany do pracy dla temperatury spalin do 600oCkomin-k1

WYPOSAŻENIE

1. Wkład ze stali kwaso- lub żaro-odpornej (w zależności od typu paleniska) o średnicy 180 mm

2. Izolacja wykonana z systemowej, wentylowanej wełny mineralnej

3. Dwa kanały wentylacyjne średnicy 160 mm

4. Odskraplacz (odprowadzenie ewentualnych skroplin)

5. Wyczystka z drzwiczkami rewizyjnymi

6. Przyłącze spalin

7. Kratka wentylacyjna 20x14 cm u dołu komina (zapewniająca doskonałą wentylację izolacji termicznej trzonu spalinowego)

8. Kratki wentylacyjne 14x14 cm przy wlotach i wylotach trzonów wentylacyjnych

9. Betonowa czapa kominowa wraz z elementami głowicy trzonu spalinowego (płyta dachowa i wywiewka z daszkiem

KOMIN WENTYLACYJNY TYP K2

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanychkomin-k2

WYPOSAŻENIE

1. Dwa kanały wentylacyjne średnicy 160 mm

2. Kratki wentylacyjne 14x14 cm przy wlotach i wylotach trzonów wentylacyjnych

3. Profilowana betonowa czapa kominowa

4. Alternatywnie zamiast przewodu wentylacji, kominy mogą posiadać rurę wywiewną od kanalizacji zakończoną głowicą nad poziomem czapy kominowej

KOMIN WENTYLACYJNY TYP K3

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanychkomin-k3

WYPOSAŻENIE

1. Trzy kanały wentylacyjne średnicy 160 mm

2. Kratki wentylacyjne 14x14 cm przy wlotach i wylotach trzonów wentylacyjnych

3. Profilowana betonowa czapa kominowa

4. Alternatywnie zamiast przewodu wentylacji, kominy mogą posiadać rurę wywiewną od kanalizacji zakończoną głowicą nad poziomem czapy kominowej

ZALETY

1. Zapewnia dobry ciąg.

2. Odporny na korozję.

3. Do zastosowania w każdym budynku mieszkalnym.

4. Możliwość zastosowania rury wywiewnej od kanalizacji zamiast przewodu wentylacji.

5. Szybki i łatwy w montażu (komin dostarczany na budowę w jednym elemencie).

6. Powierzchnia zewnętrzna komina wykończona pod prace malarskie.

7. Możliwość zaprojektowania i wykonania kominów o dowolnej wysokości.

8. Komin o zewnętrznych wymiarach modułowych z możliwością łączenia w rozbudowane systemy kominowe (patrz: typ K1 i K2).

9. Możliwość nadania faktury elewacyjnej na widocznej części komina (np. imitacja cegły lub drewna).

WARUNKI TECHNICZNE

1. Wykonanie elementów zgodne z PN-EN-13369:2055 /A1, AC/ 2008: “Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu."

2. Produkcja betonu zgodna z PN-EN 206-1:2003: “Beton - część 1 - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność."