Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Lokalizacja:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

Perony prefabrykowane

Start-perony

Produkowane przez nas elementy peronowe to prefabrykaty o wysokiej jakości, które bezpośrednio po zamontowaniu, nadają się do użytkowania.

Górna płyta prefabrykatu wykonana jest z betonu białego o powierzchni antypoślizgowej zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania (górna część prefabrykatu może mieć dowolną strukturę antypoślizgów oraz kolor). Taka konstrukcja pozwala zrezygnować z malowania lub innego wyznaczania pasa bezpieczeństwa znajdującego się bezpośrednio przy torach.

Kształt prefabrykatu pozwala pod płytą peronową umieścić wszelkiego rodzaju instalacje, które są niewidoczne. Ponadto jest to strefa bezpieczeństwa w przypadku wtargnięcia człowieka na tory.

Poniżej podajemy parametry techniczne standardowego elementu:

  • masa elementu - 2,12t;
  • długość = 2,0m;
  • wysokość = 1,4m;
  • szerokość = 0,91m;
  • beton klasy C35/45 (dowolny kolor barwiony w masie);
  • stal AIIIN.

Możliwe są modyfikacje długości elementu jak również wykonanie wszelkiego rodzaju elementów zamykających.