Ściany pełne

Start-sciany-pelne

To ściany jednowarstwowe wykonane z betonu konstrukcyjnego stosowane głównie do wykonywania ścian wewnętrznych oraz nie ocieplanych ścian zewnętrznych.

Ściany pełne wykorzystywane są przy wykonywaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Tego typu ściana  jest elementem prefabrykowanym, w całości wykonanym w zakładzie prefabrykacji, który po przywiezieniu na budowę i zamontowaniu jest gotowy do eksploatacji. Geometria płyt oraz zbrojenie określone są przez projekt wykonany w naszym biurze projektowym, indywidualnie dla każdego obiektu.

Ściany pełne są doskonałym rozwiązaniem do budowy ścian przy użyciu prefabrykowanych  płyt. W ścianach można wykonać wszelkiego rodzaju otwory przewidziane w projekcie  min.  okienne i drzwiowe.

 

Zalety

  • Brak konieczności szalowania i deskowania, murowania.
  • Prosty i szybki montaż,
  • Gładka wewnętrzna powierzchnia płyt,
  • Zewnętrzna powierzchnia według uzgodnień architekta,
  • Możliwość wykonania prefabrykatu z uwzględnieniem niezbędnych wycięć i  otworów oraz umieszczenia wszelkiego rodzaju akcesoriów przewidzianych w dokumentacji, a także izolacji termicznej.
  • Wysoka jakość wykonania,
  • Zmniejszenie kosztów budowy,
  • Skrócenie cyklu inwestycji.
  • Redukcja zatrudnienia.
  • Lepsza organizacja placu budowy

Zastosowanie

Ściany pełne - to doskonałe rozwiązanie konstrukcyjne. Odpowiada ono wymogom budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego nie ograniczając swobody twórczej architektów.

Znakomicie nadają się do budowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wszędzie tak gdzie zależy nam na czasie oraz eliminacji tradycyjnych robót budowlanych (murowanie, tynkowanie itp.) przy jednoczesnym znacznym podwyższeniu jakości powierzchni, stosowanie ścian pełnych jest celowe i ekonomicznie uzasadnione.