Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Lokalizacja:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
 • Polski
 • English

Ściany pełne

Start-sciany-pelne

To ściany jednowarstwowe wykonane z betonu konstrukcyjnego stosowane głównie do wykonywania ścian wewnętrznych oraz nie ocieplanych ścian zewnętrznych.

Ściany pełne wykorzystywane są przy wykonywaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Tego typu ściana  jest elementem prefabrykowanym, w całości wykonanym w zakładzie prefabrykacji, który po przywiezieniu na budowę i zamontowaniu jest gotowy do eksploatacji. Geometria płyt oraz zbrojenie określone są przez projekt wykonany w naszym biurze projektowym, indywidualnie dla każdego obiektu.

Ściany pełne są doskonałym rozwiązaniem do budowy ścian przy użyciu prefabrykowanych  płyt. W ścianach można wykonać wszelkiego rodzaju otwory przewidziane w projekcie  min.  okienne i drzwiowe.

 

Zalety

 • Brak konieczności szalowania i deskowania, murowania.
 • Prosty i szybki montaż,
 • Gładka wewnętrzna powierzchnia płyt,
 • Zewnętrzna powierzchnia według uzgodnień architekta,
 • Możliwość wykonania prefabrykatu z uwzględnieniem niezbędnych wycięć i  otworów oraz umieszczenia wszelkiego rodzaju akcesoriów przewidzianych w dokumentacji, a także izolacji termicznej.
 • Wysoka jakość wykonania,
 • Zmniejszenie kosztów budowy,
 • Skrócenie cyklu inwestycji.
 • Redukcja zatrudnienia.
 • Lepsza organizacja placu budowy

Zastosowanie

Ściany pełne - to doskonałe rozwiązanie konstrukcyjne. Odpowiada ono wymogom budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego nie ograniczając swobody twórczej architektów.

Znakomicie nadają się do budowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wszędzie tak gdzie zależy nam na czasie oraz eliminacji tradycyjnych robót budowlanych (murowanie, tynkowanie itp.) przy jednoczesnym znacznym podwyższeniu jakości powierzchni, stosowanie ścian pełnych jest celowe i ekonomicznie uzasadnione.