Zapraszamy do składania ofert do dnia 26.11.2019r. na adres: katarzyna.tuczkowska@baumat.com.pl w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Prefabrykowane moduły z betonu lekkiego” dla BAUMAT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami tutaj

Lokalizacja:

85-862 Bydgoszcz
ul. Ernsta Petersona 9
  • Polski
  • English

Ściany warstwowe

Start-sciany-warstwowe

To ściany zewnętrzne składające się z 3 warstw - betonowej warstwy wewnętrznej nośnej, izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej oraz z warstwy fakturowej wykonanej z betonu architektonicznego.

Ściany warstwowe wykorzystywane są przy wykonywaniu ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ściany zewnętrzne spełniają zadanie osłony przestrzeni budynku zarówno przed wpływem czynników atmosferycznych jak i przed innymi uciążliwymi lub szkodliwymi wpływami środowiska.

Składają się one z dwóch lub trzech warstw (nośnej, izolacyjnej oraz elewacyjnej), przy czym ich dobór wynika z wymogów funkcjonalnych przegrody oraz właściwości zastosowanych w niej materiałów. W ścianie budynku warstwa wewnętrzna spełnia zwykle zadanie konstrukcyjne (nośne i usztywniające). Warstwa izolacyjna spełnia zadanie osłony izolacji termicznej. Natomiast fakturowa warstwa zewnętrzna spełnia zadanie osłony przed wpływami atmosferycznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego.

Zalety ścian warstwowych

  • mają większą bezwładność cieplną, lepiej akumulują ciepło, co wpływa na lepszy mikroklimat.
  • fakturowa warstwa zewnętrzna spełnia zadanie osłony izolacji termicznej przed wpływami atmosferycznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego (m.in. grzyby, wykwity soli, zawilgocenie, destrukcje mrozowe). Betonowa warstwa fakturowa w pełni zabezpiecza przed niszczącym wnikaniem wody w głąb ściany, nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania mrozu i promieni słonecznych. Dzięki zastosowaniu betonu o zwartej strukturze wykazuje zdolność polegającą na łatwym spłukaniu osiadających zanieczyszczeń. Te parametry jakościowe przekładają się na późniejsze cechy użytkowe elewacji i całego budynku, a więc samooczyszczenie, nie porastają glonami, algami, pleśnią oraz nie brudzą się. Trwałość związana jest również z tym, że beton jest zdecydowanie bardziej odporny na działania termiczne i chemiczne niż faktury wykonane z innych materiałów.
  • warstwa elewacyjna może być wykonana z betonu architektonicznego przez długie lata pozostaje w niezmienionym stanie i nie potrzebuje żadnych konserwacji.
  • warstwa elewacyjna chroni przed przemiennymi cyklami pola temperatury skutecznie zabezpieczając warstwę izolacyjną  przed starzeniem i pogorszeniem właściwości fizycznych.
  • konstrukcja ściany zapewnia eliminację mostków termicznych. Dotyczy to zwłaszcza nadproży, ościeży okiennych i drzwiowych.

Do pobrania:
POWIERZCHNIE ELEWACYJNE ŚCIAN WARSTWOWYCH