Stropy zespolone

 

Start-stropy-zespolone

Płyty stropowe typu Filgran wykorzystywane są przy wykonywaniu stropów monolitycznych  w systemie szalunków traconych.

Tego typu strop  jest konstrukcją zespoloną, złożoną z prefabrykowanej zbrojonej płyty betonowej (wykonanej w warunkach fabrycznych)  i warstwy betonu wylewanego na budowie (nadbetonu).

Prefabrykowane płyty typu Filigran zawierają kompletne zbrojenie rozciągane oraz przestrzenne kratownice usztywniające i zespalające płytę z warstwą nadbetonu.

Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu  każdorazowo określa projekt techniczny wykonywany indywidualnie dla każdego obiektu.

Płyty stropowe są doskonałym rozwiązaniem zarówno dla układów jedno i dwukierunkowych oraz w układach płytowo-słupowych.

Geometria płyt ograniczona jest jedynie inwencją twórczą architektów oraz możliwością transportu (12m*2,5m).

Zalety

Strop zespolony łączy zalety stropu prefabrykowanego i monolitycznego:

  • brak konieczności szalowania i deskowania,
  • mały ciężar własny płyt pozwala jednorazowo przewieźć 150 - 200 m2 stropu,
  • prosty i szybki montaż,
  • idealnie gładka powierzchnia dolnej płyty,
  • możliwość wykonania dowolnych kształtów z uwzględnieniem niezbędnych wycięć i otworów przewidzianych w dokumentacji,
  • nośność płyt ustalana indywidualnie zgodnie z warunkami użytkowania danego stropu,
  • zmniejszenie kosztów budowy,
  • skrócenie cyklu inwestycji.

Zastosowanie

Strop zespolony typu FILIGRAN z zastosowaniem naszych płyt - to doskonałe rozwiązanie konstrukcyjne. Odpowiada ono wymogom budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, wiejskiego i ogólnego, nie ograniczając swobody twórczej architektów.