Technologia

technologia_zespół

Firma Baumat od 25 lat specjalizuje się w projektowaniu i technice wznoszenia budynków prefabrykowanych. W Polsce była zaangażowana w powstanie m.in. takich realizacji jak Wolf budynek biurowy (Kuryłowicz & Associates), Stadion Narodowy (J.S.K. Architekci Sp. z o.o), Cosmopolitan (Helmut Jahn) i wiele innych. W latach 1999r rozpoczęła współpracę na rynkach zagranicznych. Wśród najważniejszych realizacji zagranicznych Baumat są: Malmo Live (Tegnestiken Vandkusten i Johan Celisng) wieża północna i południowa, zespół budynków wielorodzinnych w Halmstad, Lomma, Gotegorgu a także wiele innych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

SYSTEM BAUMAT

gal.systemBau01Mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie firma Baumat realizuje obiekty w technologii budowy  z wielkowymiarowych prefabrykowanych elementów żelbetowych. Zasadniczymi cechami takiego systemu budowy jest uprzemysłowienie wszystkich etapów realizacji obiektów, co w efekcie wpływa na obniżenie kosztów i skrócenie czasu budowy.

System budownictwa BAUMAT zaprojektowano jako system otwarty. Podstawą prefabrykacji są elementy ścienne jedno-, dwu- lub trójwarstwowe a także prefabrykaty stropów, schodów, spoczników, kominów dymowych i wentylacyjnych, słupów lub stopo-słupów i belek, niezbędne z uwagi na indywidualne wymogi funkcjonalno – architektoniczne.

gal.systemBau02Zaletą tego systemu jest jego otwartość funkcjonalno-architektoniczna, którą rozumieć należy jako swoboda kształtowania funkcji, bryły i formy architektonicznej budynku w zależności od stawianych mu wymagań użytkowych, warunków jego usytuowania i powiązań z sąsiadującą zabudową.

W szczególności system pozwala na:
  • 
dobór właściwego układu konstrukcyjnego; poprzecznego, podłużnego lub mieszanego, usytuowanie podpór w nawiązaniu do wymagań wynikających z funkcji i formy budynku,
  • dobór gabarytów elementów w zależności od warunków transportowych oraz montażowych,
  • kształtowanie pomieszczeń o różnej wielkości i układzie,
    realizację budynków o różnej wysokości, obrysie poziomym i formie architektonicznej,
  • realizację osiedli mieszkaniowych o zróżnicowanym układzie zabudowy.
    realizację elementów nietypowych według indywidualnych potrzeb architektów, inwestorów

System nie zawiera elementów o stałych wymiarach, a ograniczenia ich gabarytów wynikają z technologii produkcji, transportu i nośności.

Korzyści

1.
Skrócenie czasu budowy

przez uprzemysłowienie wszystkich etapów realizacji obiektów

2.
Ograniczenie robót dodatkowych i wykończeniowych 

większość prac jak np.: instalacje elektryczne, bruzdy pod instalacje wod-kan, c.o, gaz, izolacja termiczna ścian wykonywana jest w zakładzie prefabrykacji, co dodatkowo zmniejsza ilość robót, potrzebnych do przeprowadzenia na budowie.

3.
Lepsza organizacja budowy 

produkcja i montaż elementów prefabrykowanych niezależna od warunków atmosferycznych; redukcja składowisk materiałów ;budowlanych; montaż z kół; zmniejszona ilość zatrudnienia

 

4.
Niskie koszty eksploatacji i utrzymania 

(budynki odporne na warunki klimatyczne, korozję biologiczną i chemiczną)

5.
Dowolność kształtowania

nieograniczone możliwości kształtowania bryły i formy architektonicznej budynku w zależności od stawianych wymagań użytkowych, warunków jego usytuowania i powiązań z sąsiadującą zabudową.

6.
Krótszy okres finansowania

redukcja odsetek

CUBE TECHNOLOGY

Proponujemy innowacyjną technologię budowy domów i obiektów budowlanych w systemie modułowym (Cube Technology). Ta nowatorska technologia pozwala wyposażyć modułwe wszystkie niezbędne instalacje, ściany działowe, stropy, podłogi, okna, drzwi, wykończone łazienki, toalety, kuchnie oraz inne elementy - zgodnie z projektem. Cube Technology rewolucjonizuje rynek pod względem szybkości realizacji i kompleksowości usługi. Nigdy wcześniej tak zaawansowana technologia nie była dostępna na rynku. Daje ona nie tylko idealne rozwiązanie pod względem funkcjonalności i czasu wykonania - pozostawia również dużą przestrzeń dla indywidualnej kreacji.

CUBE

Cube Technology oferuje elementy standardowe o wymiarach do 3,2 m szerokości oraz do 8 m długości. Wysokość użytkowa to: 2,5 m lub 2,7 m. Cube`y posiadają ściany, płytę dolną oraz strop. Standardowe wersje budynków z zastosowaniem Cube Technology posiadają wysokość do 4 kondygnacji. Istnieje możliwość wykonania modułów o wymiarach dostosowanych do konkretnego projektu. W takim przypadku parametry określa projekt techniczny wykonany przez nasze biuro projektowe oraz możliwości transportu.

Projektujemy i wykonujemy moduły w elastycznym systemie nie ograniczającym swobody twórczej architektów i konstruktorów - moduły wykonywane są w zakładzie produkcyjnym zgodnie z pomysłem i potrzebami inwestora (moduły zamknięte, częściowo otwarte, przeszklone). Technologia umożliwia dobranie indywidualnego wykończenia – w środku i na zewnątrz modułu. Elewacja zewnętrzna może być wykonywana metodą tradycyjną lub przygotowana pod montaż dowolnych okładzin zewnętrznych (cegła, drewno, szkło). Punktem odniesienia dla szukania rozwiązań staje się wyłącznie wyobraźnia klienta.