Firma Baumat od 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i technice wznoszenia budynków prefabrykowanych.

Wykonujemy obiekty w całej Polsce i krajach Skandynawskich. W naszych realizacjach posiadamy:

 • centra usługowo-handlowe
 • inwestycje komercyjne
 • obiekty sportowe i rekreacyjne
 • osiedla mieszkaniowe i apartamenty - hotele
 • domy jednorodzinne
 • obiekty nauki i oświaty
 • budynki administracji publicznej
 • zakłady produkcyjne

Technologia

Czas to pieniądz

Budynki prefabrykowane z elementów wielkowymiar- owych cieszą się dużym powodzeniem wśrod inwestorow i klientow indywidualnych, ponieważ zapewniają krótki czas budowy, pewność co do jakości poszczególnych elementow i gwarancję na nie.

Prefabrykowane elementy to całe ściany z wyciętymi otworami na okna i drzwi, gniazdami, poprowadzana instalacja: grzewcza, elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa i wentylacyjna. To też : schody, balkony, stropy i inne elementy konstrukcyjne. Elementy buduje się w fabryce, dowozi cieżarówką i montuje na placu budowy. Pod względem użytkowym takie domy nie roznią się od tradycyjnych, a jakoscią znacznie je przewyższają.

Dowolność kształtowania

Według indywidualnych potrzeb inwestora projektujemy i wykonujemy elementy prefabrykowane nie ograniczając swobody twórczej architektów.

Elementy konstrukcyjne - ściany, mogą mieć dowolny wymiar, kształty m.in otworów drzwiowych, okiennych. Wyróżniamy ściany jednowarstwowe oraz warstwowe. Ściany warstwowe składają się z nośnej betonowej warstwy wewnętrznej , izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej. Ocieplenie ścian dobrane jest według indywidualnych wymagań Inwestora.

Ściany warstwowe mogą mieć też dodatkową warstwę wykonaną z betonu licowego która pozwala na wykonanie elewacji i o różnym kolorze i fakturze m.in. gładkiej, bar- wionej płukanej.

Szybkość budowy

Niewątpliwie w obecnych czasach jednym z ważniejszych atutów jest - szybkość budowy. Nie jednego inwestora og- arnia przerażenie gdy wyobrazi sobie uciążliwości związane z tradycyjnym sposobem budowania: niesubor- dynowanych podwykonawców, oczekiwanie na towar, przerwy technologiczne, przestoje, kłopoty z pogodą. Sposobem na pozbycie się tych problemów jest prefabryk- acjia. Proces trwa - od wzniesienia fundamentu do wyko- ńczenia - kilka tygodni, a nie lat. (Obrazują to przykładowe zdjęcia z kamery na placu budowy.)

Prefabrykaty produkowane są w nowoczesnej fabryce pod ścisłym nadzorem technicznym. Precyzja wykonania spra- wia, że budowa domu jest szybka i prosta. Kolejną zaletą jest która ma wpływ na czas jest ograniczenie prac na budowie. Do postawienia kilkupiętro- wego budynku potrzeba niewielu pracowników. - Do zmontowania 5- czy 6-kondygnacyjnego budynku potrze- ba pięciu osób.

Energooszczędność

Ze styczniem 2021 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące konstruowania budynków. Znowelizowane rozporządzenie, jest ostatnim krokiem w procesie przeksz- tałcania polskich domów w obiekty pasywne, bądź ener- gooszczędne. Po tym terminie każdy nowo powstający bu- dynek musi spełnić szereg wymagań. Najważniejsze to:

 • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię (Ep),
 • współczynnik przewodzenia ciepła (U).

Technologia Baumat pozwala na oszczednosci, eliminuje wystepowanie mostkow cieplnych, pozwala na uzyskanie scian o niskim wspolczynniku przenikania ciepla i wysokiej izolacyjnosci. Mamy to sprawdzone na Szwedzkich budowlach gdzie standard był wyższy?

Domy w systemie Baumat sa energooszczedne i tanie w kosztach eksploatacji. Trojwarstwowe sciany maja wysoka zdolnosc do akumulowania ciepla i stabilizowania wilgot- nosci powietrza, dzieki temu zima zapobiegaja ulatnianiu sié ciepla a latem jego nadmiernemu przegrzaniu.

Izolacyjność

Szczególną uwagę zwracamy na ciągłość i jakość izolacji. Zdjęcie z kamery termowizyjnej pokazuje, iż złącza budowlane mają taką samą temperaturę jak cała ściana, zatem mostki termiczne są zminimalizowane.

Bardzo ważny dla zachowania ciągłości izolacji jest też montaż okien, popularnie nazywany “ciepłym montażem”. Okna są montowane tak, aby ościeżnica przylegała do ma- teriału izolacyjnego.

Brak mostków termicznych pozwala zapobiec niekon- trolowanej utracie ciepła , której skutkiem są straty ener- getyczne oraz ujemny bilans cieplny obiektu.

Kolejną negatywną konsekwencją wywołaną przez mostek termiczny jest wychłodzenie przegrody zewnętrznej co może doprowadzić do jej zawilgocenia na skutek skraplania się pary wodnej i w efekcie wystąpienia grzybów lub pleśni.

Izolacyjność balkonów

Izolacja balkonów nie jest wymagana, ze względu na sposób połączenia balkonu z budynkiem oraz zastosowan- ie betonu wodoszczelnego.

Balkon nie wymaga również wykończenia ze względu na wierzchnią warstwę o właściwościach antypoślizgowych.

Instalacje

W ścianach umieszczone są tunele, do których wprowadza się całą instalację elektryczną, teleinformatyczną. Puszki gotowe są do zamocowania kontaktów i włączników. Bruzdy w ścianach poprowadzone pod instalację wodną.

Na życzenie inwestora możemy wykonać i zrealizować projekt pod dowolną instalacje np. centralny odkurzacz, klimatyzację czy kino domowe.

Takie przygotowanie ścian skraca czas robót budowlanych, redukuje koszty materiałów dodatkowych oraz zmniejsza ilość prac wykończeniowych. Powierzchnie ścian są gładkie a ich wykończenie polega jedynie na pomalowaniu.

Izolacyjny akustycznie

Izolacyjność akustyczna jest jednym z największych wyzwań podczas projektowania obiektów wielorodz- innych i użyteczności publicznej.

Zgodnie z “prawem masy” im cięższy materiał z którego powstała ściana tym większa jej izolacyjność akustyczna. Ściany betonowe mają największą masę, dzięki temu zapewniają spokojne i komfortowe mieszkanie. Tłumią uciążliwe dzwięki pochodzące zspoza jaki i z wewnątrz budynku

Przy wznoszeniu ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej bardzo ważna jest także likwidacja wszystkich nieszczel- ności w miejscu łączenia co w przypadku np. pustaków zaprawą murarską może być utrudnione. Ściany prefabrykowane to całe wielkowymiarowe elemen- ty nie potrzeba ich uszczelniać, dlatego mają największą zdolność tłumienia dzwięków w porównaniu z innymi ma- teriałami budowlanymi i często wykorzystywane są do budowy sal koncertowych.

Organizacja budowy / Brak placu budowy

Wiele budów odbywa się w centrum miast gdzie nie możli- wości zaplanowania dużego placu budowy i składowania materiałów. Budowa nie może wpływać negatywnie na ruch uliczny i być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. W technologi Baumat można ograniczyć plac budowy do minimum i zaplanować montaż elementów prosto z samochodów.

Takie rozwiązanie zastosowaliśmy prowadząc budowę Malmo Live z centrum miasta. Elementy prefabrykowane były montowane w tempie 160 w ciągu 20 dni roboczych. W ciągu tygodnia zmontowano około 40 elementów. Ekipa montażowa ograniczyła się do dwóch ekip po 4 osoby plus dwóch pomocników.

Trwałość

W czasie wieloletniej eksploatacji bardzo ważna jest trwałość.

Zewnętrzna warstwa fakturowa wykonana z betonu przez długie lata pozostaje w niezmienionym stanie i nie potrze- buje żadnych konserwacji. Spełnia zadanie osłony przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnetrznego (min. grzyby ,wykwity soli,. zawilgocenie). W pełni zabezpiecza przed niszczącym wnikaniem wody w głąb ściany. Dzięki zastosowaniu betonu o zwartej strukturze wykazuje zdol- nosci samoczyszczące, ściany nie porastają mchem i ple- snią. Beton jest również zdecydowanie bardziej odporny na działania termiczne i chemiczne,nie wystepują złuszcze- nia, pęcherze w powierzchni wyprawy, spękania, rozwój roztoczy i obsypywanie się wyprawy wskutek otarcia oraz erozja wywolana czynnikami mechanicznymi. Beton to najbardziej trwały i wytrzymały materiał budow- lany, jest niezwykle odporny na ataki wandalizmu,uderze- nia.

Jakość

Nowoczesna prefabrykacja to nie tylko szybkosc ale i jakość. Profesjonalna kadra, trwałość materiałów, precyzja wykonania produktów firmy BAUMAT Sp. z o.o. została doceniona i nagrodzona przez akredytowaną norweską firme Kontrollradet - Certyfikatem Kontroli Jakosci Produkcji, ktory gwarantuje najwyższą jakość produktów. Jakosc firmy BAUMAT Sp. z o.o. potwierdza także certyfikat ISO 9001.

W firmie prowadzona jest kompletna kontrola jakości na podstawie Zakladowego Systemu Kontroli Jakości. Taki system pomaga eliminowac błędy oraz sprawia, że jakość jest sprawą każdego pracownika naszej firmy.

Ekologiczny

Beton jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ wytwarzany jest z surowców, które wystepują w środowisku naturalnym. Na jego produkcje skladają się: spoiwo mineralne-cement, kruszywa natu- ralne-piasek, żwir i woda.

Beton nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, nie jest promieniotworczy, jest odporny na działanie pleśni i grzybow oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmow. Przyjazny dla alergików. Beton zachowuje swoje właści- wości przez cały okres użytkowania.

Nowoczesny

Obecnie mozemy mówic o renesansie betonu, a w wypadku architektury minimalistycznej, o pewnej dominacji betonu.

Czas postmodernistycznych efektów raczej minał, a beton jest nie tylko budulcem, ale tez srodkiem ekspresji.

Sztuka formowania betonu pozwala obecnie na znaczną dowolność i wszechstronność.Beton zauważalny jest w realizacjach neomodernistycznych, kontynuując nurty zapoczątkowane w dwudziestym wieku, oraz mniej trady- cyjnych projektach dekontstruktywistów.

Beton użyty we współczesnej architekturze łaczy się ze sz- klem,metalem, kamieniem. Zastosowanie znajduje także we wnętrzach o charakterze klasycznym, rustykalnym czy w detalu imitujac struktury drewna,kamienia.

Baumat wspólpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Zaangażowani byliśmy w powstanie prestiżowych realizacji w kraju i na rynkach zagranicznych m.in.

 • Wolf budynek biurowy projektu Kuryłowicz & Associates,
 • Stadion Narodowy J.S.K. Architekci Sp. z o.o,
 • Cosmopolitan, Helmut Jahn,
 • Centrum kulturalno-kongresowe Jordanki w Toruniu według projektu Menis Arquitectos. - Malmo Live w Szwecji (Tegnestiken Vandkusten i Johan Celisng),
 • zespół budynków wielorodzinnych w Halmstad, Lomma, Gotegorgu a także wiele innych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zobacz nasze realizacje

Więcej na temat wykończenia powierzchni betonu, koloru, kosmetyki, powierzchni znajdziesz w dokumencie PDF.